Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD
Dobrovolnické centrum je součástí Fakultní nemocnice v Motole. Jeho úkolem je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení.


Co Dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici v Motole zajišťuje?

  • Přípravu, evidenci a vzdělávání dobrovolníků.
  • Organizaci akcí v nemocnici.
  • Spolupráci se zdravotnickým personálem.
  • Přípravu a koordinaci projektů.
  • Finanční zdroje a pomůcky pro dobrovolnické aktivity.
  • Spolupráci s dárci a sponzory.
  • Konzultace pro dobrovolnická centra a pro zdravotnická zařízení v ČR.Metodické centrum pro zooterapii
Metodické centrum pro zooterapii Dobrovolnické centrum zřídilo Metodické centrum pro zooterapii. Cílem centra je předávání informací, zkušeností z dlouholetého canisterapeutického / zooterapeutického programu ve FNM. Centrum je zaměřeno na pořádání kurzů, seminářů, poskytování konzultací z oblasti zooterapie / canisterapie ve zdravotnickém zařízení.
Nabídka aktuálních kurzů
Základní kurz pro zájemce o canisterapii:
Základní kurz pro koordinátory zooterapie:


© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu